TẦM NHÌN

  • Trở thành đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, đồng thời là đơn vị đào tạo phát âm tiếng Nhật hàng đầu Việt Nam.
  • Trở thành đơn vị đào tạo và cung cấp giáo viên tiếng Nhật hàng đầu Việt Nam.
  • Trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực liên quan đến đào tạo tiếng Nhật và nguồn nhân lực tiếng Nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

028 6258 9638