Tầm nhìn

  • Xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo tiếng Nhật để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc học & dạy tiếng Nhật, đặc biệt là trong lĩnh vực phát âm tiếng Nhật.
  • Đào tạo giáo viên tiếng Nhật có kỹ năng giảng dạy cao, phát âm chuẩn, truyền lửa tốt.
  • Đào tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao, phát âm chuẩn, giỏi giao tiếp để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

028 6258 9638