I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP:

CẤP ĐỘ

LỚP THỜI GIAN GIÁO TRÌNH NỘI DUNG

(Mina no Nihongo)

THỜI GIAN HỌC PHÍ

KHAI GIẢNG

N5

N5-1

48 tiết (8 tuần)

Giáo trình TATOSA biên soạn

Bài 1 ~ Bài 6

Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Ca 1: 17:45-19:15

Ca 2: 19:30-21:00

1,950,000/khóa

Ngày 15 hàng tháng

N5-2

48 tiết (8 tuần)

Bài 7 ~ Bài 13

1,950,000/khóa

N5-3

48 tiết (8 tuần)

Bài 14 ~ Bài 19

1,950,000/khóa

N5-4

48 tiết (8 tuần)

Bài 20 ~ Bài 25

1,950,000/khóa

Cấp tốc 5 tháng 5 tháng Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 18:00-21:00

2,500,000/tháng

Cấp tốc bao đậu

3 tháng

Sáng hoặc chiều từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 9:00-12:00

Chiều: 13:30-16:30

8,500,000/khóa

N4

N4-1

48 tiết (8 tuần)

Giáo trình TATOSA biên soạn

Bài 26 ~ Bài 31

Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Ca 1: 17:45-19:15

Ca 2: 19:30-21:00

2,150,000/khóa

Ngày 15 hàng tháng

N4-2

48 tiết (8 tuần)

Bài 32 ~ Bài 37

2,150,000/khóa

N4-3

48 tiết (8 tuần)

Bài 38 ~ Bài 43

2,150,000/khóa

N4-4 48 tiết (8 tuần) Bài 44 ~ Bài 50

2,150,000/khóa

Cấp tốc 5 tháng

5 tháng

Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

18:00-21:00

2,600,000/tháng

Cấp tốc bao đậu

3 tháng

Sáng hoặc chiều từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 9:00-12:00

Chiều: 13:30-16:30

9,500,000/khóa

N3

N3-1

48 tiết (8 tuần) Giáo trình TATOSA biên soạn Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 Ca 1: 17:45-19:15

Ca 2: 19:30-21:00

2,500,000/khóa Ngày 15 hàng tháng

N3-2

48 tiết (8 tuần)

2,500,000/khóa

N3-3

48 tiết (8 tuần)

2,500,000/khóa

N3-4

48 tiết (8 tuần)

2,500,000/khóa

Cấp tốc 6 tháng

6 tháng

Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

18:00-21:00

5,000,000/tháng

Cấp tốc 4-5 tháng

4-5 tháng

Sáng hoặc chiều từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 9:00-12:00

Chiều: 13:30-16:30

20,000,000/khóa

N2

N2-1

48 tiết (8 tuần)

Giáo trình TATOSA biên soạn

Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Ca 1: 17:45-19:15

Ca 2: 19:30-21:00

3,600,000/khóa

Ngày 15 hàng tháng

N2-2

48 tiết (8 tuần)

3,600,000/khóa

N2-3

48 tiết (8 tuần)

3,600,000/khóa

N2-4 48 tiết (8 tuần)

3,600,000/khóa

N1

N1-1

48 tiết (8 tuần) Giáo trình TATOSA biên soạn Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 Ca 1: 17:45-19:15

Ca 2: 19:30-21:00

3,900,000/khóa Ngày 15 hàng tháng

N1-2

48 tiết (8 tuần)

3,900,000/khóa

N1-3

48 tiết (8 tuần)

3,900,000/khóa

N1-4

48 tiết (8 tuần)

3,900,000/khóa

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT LUYỆN THI:

CẤP ĐỘ

LỚP THỜI GIAN GIÁO TRÌNH NỘI DUNG THỜI GIAN HỌC PHÍ

KHAI GIẢNG

N5

LT1 48 tiết (8 tuần) Giáo trình TATOSA biên soạn Ôn lại từ vựng, ngữ pháp,… để thi. Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 Ca 1: 17:45-19:15

Ca 2: 19:30-21:00

2,200,000/khóa Trước kỳ thi JLPT 2-3 tháng

N4

LT2 48 tiết (8 tuần) 2,400,000/khóa
N3

LT3

48 tiết (8 tuần)

2,700,000/khóa

N2

LT4

48 tiết (8 tuần)

3,600,000/khóa

N1

LT5

48 tiết (8 tuần)

3,900,000/khóa

 

III. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT CHUYÊN ĐỀ:

LỚP CHUYÊN ĐỀ

THỜI GIAN GIÁO TRÌNH NỘI DUNG THỜI GIAN HỌC PHÍ

KHAI GIẢNG

Đào tạo giáo viên

24 tiết

Giáo trình TATOSA biên soạn

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng giảng dạy, thực tập thực tế. Dạy cho các học viên tại TATOSA.

Thời gian học thay đổi tùy từng khóa

2,500,000/khóa

2 tháng/lần vào ngày 15

Phát âm cơ bản

20 tiết

Cung cấp kiến thức, phương pháp sửa và luyện tập phát âm tiếng Nhật.

2,500,000/khóa

Giao tiếp cơ bản

48 tiết

Nâng cao kỹ năng giao tiếp. Học viên sẽ được học các chuyên đề giao tiếp khác nhau như giới thiệu bản thân nâng cao,…

4,800,000/khóa

Giao tiếp trung cấp

48 tiết

4,800,000/khóa

Giao tiếp nâng cao

48 tiết

5,300,000/khóa

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN:

  • Phí tư vấn: 500,000 VNĐ/lần

STT

CẤP ĐỘ NỘI DUNG THỜI GIAN HỌC PHÍ GHI CHÚ

KHAI GIẢNG

1

N5

♦ Tư vấn giúp học viên nhìn ra vấn đề hay nhu cầu thực sự của mình.

♦ Đưa ra các GIẢI PHÁP và XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC phù hợp với từng học viên.

♦ THEO SÁT và QUẢN LÝ quá trình học tập của học viên.

♦ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG và đưa ra GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC nếu học viên chưa đạt được kết quả như mong muốn.

♦ Tùy theo học viên đăng ký.

♦ 1 buổi = 1 tiếng

♦ Riêng lớp phát âm 1 buổi = 1,5 tiếng

300,000/buổi

♦ Giảm 10% khi mua gói 10 buổi.

♦ Xây dựng chương trình học riêng.

Thường xuyên

2

N4

400,000/buổi

3

N3

500,000/buổi

4

N2

600,000/buổi

5

N1

700,000/buổi

6

PHÁT ÂM

500,000/buổi

 

V. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT 1 KÈM 1:

STT

CẤP ĐỘ GIÁO VIÊN THỜI GIAN HỌC PHÍ GHI CHÚ

KHAI GIẢNG

1

N5 Việt Nam Tùy theo học viên đăng ký

1 tiết = 45 phút

150,000/tiết Học theo giáo trình có sẵn của Tatosa Thường xuyên

2

N4 170,000/tiết

3

N3

250,000/tiết

4

N2

300,000/tiết

5

N1

350,000/tiết

6

N5-N1

Nhật

500,000/tiết