HỒ SƠ DU HỌC

Tùy theo yêu cầu và tiêu chuẩn của mỗi trường mà hồ sơ có một số thay đổi khác nhau. Nhưng một bộ hồ sơ cơ bản bao gồm nhưng giấy giờ sau đây:

ĐỐI VỚI DU HỌC SINH

ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO LÃNH

 • Form thông tin của trường (Thông tin học sinh, thông tin người bảo lãnh…)
 • Lý do du học
 • Bằng cấp cao nhất (hoặc giấy xác nhận sinh viên, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)
 • Bảng điểm cao nhất (Học bạ cấp 3, hoặc bảng điểm quá trình học)
 • Hình 3×4
 • Trích lục  khai sinh
 • Bản sao hộ khẩu gia đình
 • Bản sao chứng minh nhân dân
 • Giấy xác nhận học tiếng Nhật
 • Bằng tiếng Nhật cao nhất
 • Bảng thông tin học sinh
 • Xác nhận công việc (đối với người đã đi làm)
 • Lý do bảo lãnh
 • Bản sao chứng minh nhân dân
 • Bản sao hộ khẩu
 • Xác nhận công việc (nông nghiệp, công ty, trường hợp tự kinh doanh nộp xác nhận kinh doanh…)
 • Xác nhận thu nhập tương ứng
 • Sổ tiết kiệm khoảng 500 triệu
 • Số dư
 • Giải trình (nghề nghiệp, địa chỉ, Số hoặc ngày cấp CMND, thuế, đăng ký …)
 • Nếu người bảo lãnh không phải là cha mẹ, anh em ruột thì có thêm: xác nhận nhân thân, Sổ hộ khẩu người thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

028 6258 9638