Cung cấp các dịch vụ biên dịch như sau.

 • Các giấy tờ hành chính cá nhân như Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Hộ Khẩu…
 • Các văn bản hành chính liên quan đến kinh doanh như Hợp đồng, Chứng từ xuất nhập khẩu, Kế toán…
 • Các tài liệu chuyên ngành như Chứng nhận ISO, bản vẽ ký thuật, Thiết kế…
 • Các loại tin tức, bài báo, thông cáo báo chí…
 • Các loại sách, truyện tranh, tiểu thuyết…

Xem thêm

Cung cấp các hình thức thông dịch tiếng Nhật sau.

 • Thông dịch cabin trong các sự kiện lớn
 • Thông dịch trong các hội nghị, hội thảo
 • Thông dịch MC trong các sự kiện
 • Thông dịch đàm phán kinh doanh
 • Thông dịch hiện trường
 • Thông dịch tháp tùng trong và ngoài nước
 • Thông dịch khảo sát thị trường, đến thăm đối tác
 • Thông dịch du lịch

* Liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Xem thêm